01.01.2018

Social Aspects Social Aspects 2018

01.01.2018

[English text below Dutch]

Negen verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2018 onderzochten Arash Fakhim, Nurzehra Ulukaya, Janneke Baltussen, Jolijn Ceelen, Gijs Verhoofstad, Roy Ruepert, Isabelle Bisseling, Willem de Haan & Frank ter Beek, de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Lees hier meer over de kunstenaars en hun projecten.

Nine different artists, together in residence at contemporary art platform Derde Wal. The residence, under the name Social Aspects, is a project with a social experimental character. Artists are encouraged to step outside the boundaries of calibrated presentation spaces and to look for collaboration with public space. This creates a different way of looking and working. This results in surprising projects in the public space.

In 2018, Arash Fakhim, Nurzehra Ulukaya, Janneke Baltussen, Jolijn Ceelen, Gijs Verhoofstad, Roy Ruepert, Isabelle Bisseling, Willem de Haan & Frank ter Beek, explored public space as a field for their art practices. During the finnisage, documentation is showcased and context provided around their research.

Read more about the artists and their projects here.

Gijs Verhoofstad, Stroomzang:
Gijs Verhoofstad, Stroomzang
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018
Social Aspects 2018