01.01.2019

Social Aspects Social Aspects 2019

01.01.2019

SOCIAL ASPECTS SOCIAL ASPECTS 2019

Negen verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2019 onderzochten Kees Westervelt, Hanna Goedhart, Romar de Bonte, Sjef van Bers, Lucas Sloot, Maaike Japsers, Peer Vink, Mirelle Tap en Richard Kofi de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Voor meer informatie over de projectien zie hier: https://derdewal.nl/projecten/social-aspects