01.04.2020

Social Aspects Social Aspects 2020

01.04.2020

Negen verschillende kunstenaars, samen in residentie bij hedendaags kunstplatform Derde Wal. De residentie, onder de noemer Social Aspects, is een project met een sociaal experimenteel karakter. Kunstenaars worden aangemoedigd om buiten de kaders van geijkte presentatieruimtes te treden en op zoek te gaan naar een samen­werking met de publieke ruimte. Hier ontstaat een andere manier van kijken en werken. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte. 

In 2020 onderzochten Lola Bezemer, Laura Bolscher, Wessel Verrijt, Eef Veldkamp, Chantal van Lieshout, Hessel Josemans, Elfi Voermans, Julius Thissen en Sabina Mikelic de publieke ruimte als werkveld voor hun kunstpraktijken. Gedurende de finnisage wordt documentatie tentoongesteld en context geboden rondom hun onderzoek.

Voor meer informatie over de projecten zie hier.