Hessel Josemans

Café de Eenzaamheid

datum
26 juni 2020
categorie
Social Aspects
share story
Info

Hessel Josemans is onderdeel van Social Aspects #8. Social Aspects is een sociaal project met een experimenteel karakter. Dat levert verrassende projecten in de publieke ruimte, de eindpresentatie zal plaats vinden eind juni. Het team van Social Aspects #8 bestaat naast Hessel Josemans uit Chantal van Lieshout en Eef Veldkamp.

bio

Hessel Josemans (1992, NL) is werkzaam in de omgeving Arnhem/Nijmegen en woont in Nijmegen. In 2016 stuurde hij af aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten aan de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving. Na zijn opleiding heeft hij het docentschap links laten liggen en heeft hij zich op het kunstenaarschap en curatorschap gericht. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende exposities gecureerd en aan meerdere exposities meegedaan met zijn eigen werk. Zijn beeldende praktijk is doorgaans onder te verdelen in twee richtingen. Aan de ene kant het op metabolische wijze maken van schilderwerk in zijn atelier. En aan de andere kant het creëren van interactieve ruimtes/installaties op een projectmatige basis op locatie. Beide dragen vaak dezelfde thema’s met zich mee. Thema’s als persoonlijkheden,  odes, verheerlijking en symbolen voeren vaak de leidraad in zijn werk.

project

Tijdens mijn residentie bij Derde Wal onderzoek ik de volkscultuur. Ik heb altijd een fascinatie voor groepen in de samenleving die een eigen “wet” van manieren naleven. Mensen die een eigen gemeenschap binnen de gemeenschap vormen om elkaar te steunen en geluk te halen uit saamhorigheid. Overal in Nederland verdwijnen volksbuurtjes door verstedelijking en daarmee hun lokale gelegenheden en tevens ontmoetingsplekken zoals bakkers, bankjes, groenteboeren en buurtcafés. Met dit project probeer ik op symbolische wijze een ode aan de volkscultuur te brengen door een buurtcafé te bouwen vol verzamelde relikwieën, gekleide stamgasten en muziek. Om ook de eenzaamheid aan te tonen die veel mensen op het moment beleven door de huidige Covid-19 situatie is er maar plek voor één gast per keer, die een biertje kan drinken met een versteend verleden. Momenteel ben ik vooral heel veel aan het rondneuzen in kringlopen voor spullen voor in mijn café en ben ik koppen aan het boetseren voor mijn stamgasten. De installatie zal tevens als filmset fungeren voor een korte film over de stamgasten van Café de Eenzaamheid. Het doel van deze film is om het café te vereeuwigen en om meer opties te bieden voor een online zicht op het werk, zodat er een breder publiek bereikt kan worden.

expo

Hessel Josemans bouwde voor zijn residentie bij Derde Wal (Social Aspects #8) in zijn achtertuin Café de Eenzaamheid. Het café toont, naast dat een ode is aan de volkscultuur, de eenzaamheid die veel mensen ervaren gedurende de huidig Covid-situatie. Het café is gevestigd in een kleine bouwkeet, met hierin geboetseerde stamgasten in een volkse café omgeving en een spelende radio. Het café fungeert tevens ook als een filmset voor een korte film over de stamgasten. Ben je benieuwd naar dit eenzame café? Gedurende de week van 3 - 9 juli is Café de Eenzaamheid te bezoeken, zoals het een eenzaam café betaamt; er is slechts 1 persoon per bezoek in het café toegestaan. Bezoekadres: In de tuin van Bronsgeeststraat, in Nijmegen. 3 - 9 juli tussen 13.00 en 17.00 uur. Let op! Maandag is het café gesloten.

Online Expositie Social Aspects
26 juni - 2 juli 2020: Eef Veldkamp
3 juli - 9 juli 2020: Hessel Josemans
10 - 16 juli 2020: Chantal van Lieshout

met dank

- Provincie Gelderland - Mondriaan Fonds - Prins Bernard Cultuurfonds - Gemeente Nijmegen Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.