Dakota Havard

State agents

datum
23 t/m 26 September
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Dakota maakt grappen omdat het leven slechts satirisch te pruimen is op het moment. Humor en kunst hebben een complexe relatie met elkaar en met de realiteit. De momenten waarop je hard moet lachen om kunst zijn dan ook schaars. Dakota stelt zich op als onbegrijpelijke nar, als tenenkrommend slechte stand-up comedian die grappen verteld zonder punchline. In alle verwarring en ongemakkelijke stiltes die volgen op zijn aanwezigheid vind hij belangrijke gedachtes over realiteit en absurditeit. Dakota Havard studeerde in 2017 af aan the Savannah College of Art and Design in Savannah, Georgia (V.S.). Momenteel woont en werkt hij in Tilburg. Zijn werk is op verschillende plekken in Nederland en de Verenigde Staten te zien geweest, al dan niet binnen de context van een tentoonstelling. Hij is deel van het collectief OGColtrane en actief in verschillende herrie-gerelateerde initiatieven.

Gedurende zijn residentie onderzoekt hij humor als middel om de absurditeit van het zich dagelijks voltrekkende leven aan te tonen. Grote geopolitieke thema's en kleinburgerlijke beslommeringen worden samengebracht door memes, slechte grappen en een opgezocht ongemak. Hij gaat op zoek naar zaken die 'echt' zijn, of in ieder geval zo gepresenteerd worden, en bekijkt ze vervolgens door een satirische lens. Hiervoor gebruikt hij teksten van Albert Camus over alledaags absurdisme als uitgangspunt. Ook verwijst hij naar de publicatie 'The Artist's Joke", uitgegeven door Whitechapel gallery, waarin schrijvers, kunstenaars en filosofen reflecteren op de rol van humor in de kunst. 

Voor Social Aspects 2021 zal hij zijn onderzoek naar humor voortzetten door zijn eigen rol als kunstenaar te vergelijken met die van een nar die zich voortdurend aanpast aan een steeds absurder wordende realiteit. Hiervoor maakt hij kartonnen uitsneden van zichzelf als clown. We hoeven ons niet te verstoppen achter mysteries, laten we vooral zo transparant mogelijk zijn. Deze kartonnen clowns roepen 'waarheden', of tenminste, voor zover deze nog waar te nemen zijn door Dakota in deze bizarre variant op de wereld waar we momenteel doorheen bewegen. De esthetiek van de deze sculpturen komt uit een combinatie van 'schizo meme culture' en reclametechnieken. Denk aan Max Verstappen die je een blikje energiedrank verkoopt. Dakota's clowns bieden je samenzweringstheorieën aan in plaats van een drankje. Ze verstoppen zich op publieke ruimtes in de stad, verschijnen achter bomen en spieken van achter vuilnisbakken. Samen bieden ze de toevallige passant een onsamenhangend verhaal opgetrokken uit flarden van een verstoorde matrix. 

Dakota makes jokes because life has only become palatable through a satiric filter. Humor and art maintain a complex relationship with each other and reality in general. Heartfelt laughter upon experiencing art is a rare phenomenon. Dakota positions himself as an undecipherable jester, a bad stand up comedian who constantly bombs or doesn't bother to get to a punchline. In all the confusion and awkward silence his presence commands he finds worthwhile thoughts about reality and absurdity. Dakota Havard (United States, 1995) is an artist from the American South with a B.F.A. in painting from The Savannah College of Art and Design, Savannah, GA in the spring of 2017. Havard has exhibited his work in various group and solo shows in Philadelphia, PA, Savannah, GA, Miami FL, Orlando FL, and Tilburg, Netherlands. He is part of the collective OGColtrane and is active in several noise-related initiatives.

Over the course of this residency, I will be conducting research into the realm of comedy and humor. I will look at how our relationship with reality has become a satirical one and I will connect this to our current state of affairs in the world, politically and existentially. More importantly, I will be searching for things that are real or are presented as such, that crumble in the looking glass of satire. I will be conducting this research using various texts and writings by Albert Camus to better understand the absurdity of life will also be referencing the Whitechapel publication “The Artist’s Joke”, which presents writings from artists philosophers, and writers with the goal of discussing the facets of humor in art and how humor is often considered the lower form of arts, even though it may be its champion.

For Social Aspects 2021 he continues this research by relating his own role as an artist to the plight of the Jester constantly adjusting his act to an absurd reality. He will make cardboard cutouts of himself as a clown. We don't need to hide behind mystery, let's all be transparent, shall we? These cutouts utter 'truths', or at least for as wholly Dakota can see those in the increasingly bizarre simulacrum of a world we all traverse. Their aesthetic is taken from 'schizo meme culture' as much as it is borrowed from corny advertising, think of Max Verstappen selling you a can of energy drink. These clowns offer you conspiracy theories instead of a beverage. They will be hidden throughout the public space of the city, popping up behind trees and peaking between trashcans. Together, they offer passersby a corrupted narrative, a set of incoherent messages stemming from a glitched-out matrix. 

ACT

[English text below Dutch]

Niet zo Slecht is een open podium voor optredens. Onder een spandoek met een zin die kunstenaar Dakota Havard als wezenlijk beschouwt voor de Nederlandse ervaring, zet Thijs Linssen zijn eerste stappen op het gebied van performance. Het podium moet een ruimte bieden voor ongemakkelijke stilte, grappen die opzettelijk hun doel missen en alle prachtige onhandigheid die gepaard gaat met zelfexpressie.

Volledig verslag act-5-niet-zo-slecht

Niet zo Slecht is an open stage for performances. Under a banner proclaiming a phrase that artist Dakota Havard deems quintessential to the Dutch experience, Thijs Linssen will take his first steps into the domain of performance. The stage should offer a space for uneasy silence, jokes that miss their mark intentionally and all the gorgeous awkwardness that comes with self-expression.

Full overview act-5-niet-zo-slecht

met dank

Met dank aan, Bankgiro Loterij, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en Mondriaan Fonds.