Hessel Josemans

Café de Eenzaamheid

datum
26 juni 2020
categorie
Social Aspects
share story
Info

Hessel Josemans is tijdens zijn residentie bij Derde Wal begonnen met het idee een buurtcafé in het centrum van Nijmegen te bouwen. In dit café zouden relikwieën uit zo’n dergelijk café uitvergroot tentoongesteld worden en het publiek zou het café vullen. Op deze manier wilde hij het buurtcafé terug in het straatbeeld brengen.

Toen kwam Corona en moest het plan gewijzigd worden. Hessel bedacht een nieuw plan om het werk aan de man te brengen en tevens de maatregels van het RIVM in acht te nemen. Hieruit ontstond het idee een buurtcafé te maken waarin niet de relikwieën werdenuitlicht maar juist de stamgasten.

bio

Hessel Josemans (1992, NL) is werkzaam in de omgeving Arnhem/Nijmegen en woont in Nijmegen. In 2016 stuurde hij af aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten aan de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving. Na zijn opleiding heeft hij het docentschap links laten liggen en heeft hij zich op het kunstenaarschap en curatorschap gericht. In de afgelopen jaren heeft hij verschillende exposities gecureerd en aan meerdere exposities meegedaan met zijn eigen werk. Zijn beeldende praktijk is doorgaans onder te verdelen in twee richtingen. Aan de ene kant het op metabolische wijze maken van schilderwerk in zijn atelier. En aan de andere kant het creëren van interactieve ruimtes/installaties op een projectmatige basis op locatie. Beide dragen vaak dezelfde thema’s met zich mee. Thema’s als persoonlijkheden,  odes, verheerlijking en symbolen voeren vaak de leidraad in zijn werk.

hesseljosemans.tumblr.com

de film

Tijdens mijn residentie bij Derde Wal onderzoek ik de volkscultuur.

Ik heb altijd een fascinatie voor groepen in de samenleving die een eigen “wet” van manieren naleven. Mensen die een eigen gemeenschap binnen de gemeenschap vormen om elkaar te steunen en geluk te halen uit saamhorigheid. Overal in Nederland verdwijnen volksbuurtjes door verstedelijking en daarmee hun lokale gelegenheden en tevens ontmoetingsplekken zoals bakkers, bankjes, groenteboeren en buurtcafés. Met dit project probeer ik op symbolische wijze een ode aan de volkscultuur te brengen door een buurtcafé te bouwen vol verzamelde relikwieën, gekleide stamgasten en muziek.

Heel veel rondneuzen in kringlopen voor spullen voor in mijn café en koppen het boetseren voor mijn stamgasten.

 

de expo

Vijf levensgrote stamgasten geboetseerd wat enkel plek over liet voor 1 bezoeker per keer in het café. Bezoekadres: In de tuin van Bronsgeeststraat, in Nijmegen. 3 - 9 juli tussen 13.00 en 17.00 uur. Let op! Maandag is het café gesloten.

Ik ben veel meer gaan kijken naar de sociale functie van zo’n buurtcafé binnen volksbuurtjes en kwam tot de conclusie dat het project over eenzaamheid moest gaan, aangezien deze cafés dienen als ontmoetingsplek binnen de gemeenschap die niet alleen over het algemeen aan het verdwijnen is maar ook door Corona wegviel. Ik heb besloten om het café behalve doormiddel van een film, het cafe ook fysiek aan de man te brengen.


Gedurende de week van 3 - 9 juli was Café de Eenzaamheid te bezoeken, zoals het een eenzaam café betaamt; er is slechts 1 persoon per bezoek in het café toegestaan.

met dank

- Provincie Gelderland - Mondriaan Fonds - Gemeente Nijmegen Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.