Emiel Ambroos

Dancing dunes and grassroot soundsystems

ACT 3
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Natuurlijke materialen, nomadische praktijken en een focus op onze binding met de omgeving is wat het werk van Emiel Ambroos kenmerkt. Werkend met herkenbaar materiaal, op een nieuwe manier toegepast, experimenteert Emiel met zijn directe omgeving en bevraagt welke wisselwerkingen er plaatsvinden tussen de menselijke aanwezigheid en de natuurlijke vanzelfsprekendheid. Zijn zoektocht naar een “kleurrijk grijs-gebied” leidt naar een werkelijkheid waarin dynamiek, speelsheid en beweeglijkheid centraal staan.

Hij is verbonden aan Nijmegen en geïnteresseerd in de tegenstellingen die hier samenkomen; ritme en structuur, spontaniteit en rafelrandjes, energie en rust.  Deze bruisende, bewegelijke omgeving is het decor van zijn rondreizende sculpturen die op een organische manier opgaan in het landschap en de stad, als een reflectie van de plek waar zij neerstrijken. Sculpturen die niet statisch en stilstaand zijn, maar meebewegen met het ritme van de stad en waarbij samensmelting centraal staat. Vergelijkbaar met de uitspattingen en festiviteiten waar Emiel zich op baseert vormen samenwerkingen met anderen en de omgeving de basis voor dit project. Tijdens Social Aspects vind je Emiel en zijn project Dancing dunes and grassroot soundsystems in de buurt van De Kaaij en de Waalbrug. Met dank aan Pierre Estourgie voor de technische ondersteuning. 

Zondag 11 september presenteerde Emiel Ambroos samen met Laila van Berge en Jim Mooijekind ACT 3: Alles Wellness, de anti-kater retraite voor iedere zichzelf serieus nemende young urban professional. Compleet met een juicebar, shisha lounge, kuuroord en een enerverende Popi-Yogi sessie. Lees hier meer over ACT 3.

Natural materials, nomadic practices and our bond with the environment is what characterizes Emiel Ambroos' work. Working with recognizable material, applied in a new way, Emiel experiments with his immediate environment and questions what interactions take place between the human presence and natural phenomenon. His search for a "colorful gray area" leads to a reality in which dynamics, playfulness and mobility take a central spot.

He is associated with Nijmegen and is interested in the contradictions that live together in the city; rhythm and structure, spontaneity and frayed edges, energy and tranquility. This vibrant, dynamic environment is the setting for his itinerant sculptures that merge organically into the landscape and the city, as a reflection of the place where they alight. Sculptures that are not static and stationary, but that move with the rhythm of the city and where fusion is welcomed. Similar to the excesses and festivities that inspire Emiel, collaborations with others and the environment form the basis for this project. During Social Aspects, you will find Emiel and his project Dancing dunes and grassroot soundsystems in the neighborhood of De Kaaij and the Waalbrug. Thanks to Pierre Estourgie for the technical support. 

On Sunday September 11, Emiel Ambroos, together with Laila van Berge and Jim Mooijekind, presented ACT 3: Alles Wellness, the anti-hangover retreat for every young urban professional who takes himself seriously. Complete with a juice bar, shisha lounge, spa and an exciting Popi-Yogi session. Read more about ACT3 here.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

Emiel Ambroos studeerde in 2020 af aan ArtEz Arnhem. Tijdens zijn studieperiode en daarna is hij te zien geweest in verschillende groeps- en solotentoonstellingen. Hij werkt zowel individueel als in collectieven. Zo werkt hij ook samen met Hans-Hannah, één van de deelnemende kunstenaars aan Social Aspects 2022.

Emiel is multidisciplinair beeldend kunstenaar, maar heeft ook een achtergrond als meubelmaker. Hij werkt voornamelijk met natuurlijke, rauwe materialen, zoals hout of met gevonden voorwerpen uit de omgeving. Middels zijn sculpturale objecten onderzoekt hij zijn omgeving. 

Emiel Ambroos graduated at ArtEz Arnhem in 2020. During his study period and afterwards, he has appeared in various group and solo exhibitions. He works both individually and in collectives. He also collaborates with Hans-Hannah, one of the participating artists in Social Aspects 2022.

Emiel is a multidisciplinary visual artist, but also has a background as a furniture maker. He mainly works with natural, raw materials, such as wood or with found objects from the environment. He explores his environment through his sculptural objects.