Laila van Berge

A-Live-Laugh-Love-Lament / Een hommage aan de hobby

ACT 3
datum
7 t/m 9 oktober
categorie
Social Aspects
share story
Info

[English text below Dutch]

Welke mythes zijn te herleiden uit commercie en religie? Wat is er nog subliem voor de seculiere hobbyist? Laila van Berge gaat op zoek naar de uitdrukking van universele wensen en angsten die worden samengevat in herkenbare objecten en beelden. Ze is geïntrigeerd door de hobby en het cliché. Ze bestudeert de dialoog tussen het ‘gezonde verstand’ en iconografie en onderzoekt de spanning tussen traditie en trend, die leiden tot idolen en iconen die in de vorm van clichés en stereotypes gegoten worden.

Tijdens Social Aspects onderzoekt Laila het idee van Tulpa en tulpamancy, waarbij een entiteit of een energiestroom een tastbare vorm krijgt.  Ze gebruikt het project als een experiment om één of meer fluïde installaties te creëren, niet gebonden aan een lineair productie, maar resonerend met de energie van de omgeving en waarbij het idee van auteurschap naar de achtergrond verdwijnt. In dit werk staan begrippen als exotisme, primitivisme en fetisjisme centraal; middels associatieve assemblages wordt de onderdrukte wereld waaraan deze concepten gekoppeld worden onderzocht en bevraagd. 

Zondag 11 september presenteerde Laila van Berge samen met Emiel Ambroos en Jim Mooijekind ACT 3: Alles Wellness, de anti-kater retraite voor iedere zichzelf serieus nemende young urban professional. Compleet met een juicebar, shisha lounge, kuuroord en een enerverende Popi-Yogi sessie. Lees hier meer over ACT 3.

Which myths can be traced back to commerce and religion? What is sublimated by the secular hobbyist? Laila van Berge searches for the expression of universal wishes and fears that are summarized in recognizable objects and images and is intrigued by the hobby and the cliché. She studies the dialogue between common sense and iconography and examines the tension between tradition and trend, leading to idols and icons that are cast in the form of clichés and stereotypes.

During Social Aspects, Laila explores the idea of ​​Tulpa and tulpamancy, where an entity or an energy flow takes on a tangible form. She uses the project as an experiment to create one or more fluid installations, not tied to a linear production, but resonating with the energy of the environment and where the idea of ​​authorship fades into the background. This work focuses on concepts such as exoticism, primitivism and fetishism; through associative assemblages the suppressed world to which these concepts are linked is investigated and questioned.

On Sunday September 11, Laila van Berge, together with Emiel Ambroos and Jim Mooijekind, presented ACT 3: Alles Wellness, the anti-hangover retreat for every young urban professional who takes himself seriously. Complete with a juice bar, shisha lounge, spa and an exciting Popi-Yogi session. Read more about ACT3 here.

met dank

Met dank aan Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Pictoright en VriendenLoterij.

bio

[English text below Dutch]

Laila van Berge rondde in 2018 de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten af, waarna ze haar studieloopbaan vervolgde met een bachelor en master aan de UvA, in de richtingen van cultuurwetenschappen, religie en spiritualiteit. Naast verschillende groeps- en solotentoonstellingen heeft ze bijgedragen als curator, initiator en organisator aan projecten in Nederland en Litouwen en ze heeft residenties gedaan in Colombia en Mexico.

Laila heeft een academische en artistieke fascinatie voor de raakvlakken tussen het seculiere en het sacrale; hobby's mythes, commercie, science-fiction, magie, populaire cultuur, ontologie, epistemologie, et cetera. Deze inspiratiebronnen verwerkt ze in haar multimediale installaties. 

Laila van Berge graduated from the Royal Academy of Art in 2018, after which she continued her study career with a bachelor's and master's degree at the UvA, in the fields of cultural sciences, religion and spirituality. In addition to several group and solo exhibitions, she has contributed as a curator, initiator and organizer to projects in the Netherlands and Lithuania and has done residencies in Colombia and Mexico.

Laila has an academic and artistic fascination for the interfaces between the secular and the sacred; hobbies myths, commerce, science-fiction, magic, popular culture, ontology, epistemology, et cetera. She incorporates these sources of inspiration in her multimedia installations.