Lucas Sloot

More City Life, More Life Always

datum
Augustus
categorie
Social Aspects
share story
Info

Als beeldend kunstenaar houdt Lucas Sloot (1988) zich bezig met de verbanden tussen hem en de dingen uit zijn omgeving. Deze dingen kunnen van alles zijn; van ruimtes, voorwerpen, gebouwen en dieren tot abstractere vormen als tijd, kennis, meningen en emoties. Al deze vormen lijken met elkaar in verband te staan en zo invloed op elkaar uit te oefenen. Soms vormen ze elkaars context en lijken zo elkaar betekenis te geven. Wat gebeurt er dan met het een als het ander veranderd? Verandert dat ene dan zelf ook? Op soms een analyserende- en soms juist een gevoelsmatige wijze onderzoekt Sloot deze veranderingen om zo op zoek te gaan naar de werkelijke essentie van de dingen om hem heen.

Serie van guerrillawerken door Nijmegen

Alhoewel de steden voornamelijk voor en door mensen ontworpen zijn, zijn de inwoners niet altijd even menselijk. Een hele waslijst aan andere diersoorten heeft zich succesvol in de stad gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan duiven, kauwen, eksters, mussen, eenden, ganzen, reigers, marters, muizen, vossen, konijnen en wasberen. Daarnaast zijn er nog talloze insecten, vissen en andere kleine dieren te vinden. Het is veilig om te zeggen dat de stad niet niet alleen voor mensen is.

Lucas Sloot laat de dierlijke versie van de stad zien door verschillende guerrillawerken in Nijmegen. De werken nodigen de stadse dieren uit zichzelf of hun aanwezigheid te laten zien. Zo heeft Sloot in de spoorkuil een groot veld met bloemen bezaaid. Op de zaden kan je een aanloop verwachten van muizen en als de bloemen uitgekomen zijn is dat weer interessant voor insecten en vogels. Onder een zitbankje in de Javastraat is er een hotel speciaal voor muizen gevestigd zodat mens en muis samen kunnen uitrusten op dezelfde plek. Op het centraal station is er een beeld verschenen van eetbaar materiaal, zodat er veel interactie tussen de dieren te zien is.

De werken stoppen niet bij het beeld zelf. Deze beelden nodigen uit om te laten zien hoe deze dieren doen, denken en zijn.

bio

In onze eigen omgeving zijn er zoveel dingen die zomaar lijken te gebeuren. Alles gaat gewoon zijn gang. Veel van deze dingen zijn zo vanzelfsprekend dat ze amper meer opvallen, maar achter deze processen gaat zoveel interactie schuil.

Lucas Sloot (1988) haakt in op deze schijnbare vanzelfsprekendheid met zijn werken die proberen deze interacties opnieuw op te laten vallen. De werken zijn soms kopieën van alledaagse vormen en soms interventies op bestaande structuren in zijn directe omgeving. Door een trap uit zijn context te plaatsen staat er ineens weer een ding, waarvan je opnieuw af kan vragen waarvoor de trap dient. Door jarenlang stuivers te sparen in de hoop op inflatie ontstaan nieuwe vragen over wat het product geld eigenlijk is.

De werken vragen je opnieuw te kijken naar objecten en dingen. Naar de mogelijkheden en beperkingen die deze dingen in zich dragen. Ze worden voornamelijk vertaald in houten constructies en objecten, video’s, digitaal werk en ingrepen in bestaande situaties.

www.lucassloot.com

city life

Alhoewel de steden voornamelijk voor en door mensen ontworpen zijn, zijn de inwoners niet altijd even menselijk. Een hele waslijst aan andere diersoorten heeft zich succesvol in de stad gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan duiven, kauwen, eksters, mussen, eenden, ganzen, reigers, marters, muizen, vossen, konijnen en wasberen. Daarnaast zijn er nog talloze insecten, vissen en andere kleine dieren te vinden. Het is veilig om te zeggen dat de stad niet niet alleen voor mensen is.

Lucas Sloot laat de dierlijke versie van de stad zien door verschillende guerrillawerken in Nijmegen. De werken nodigen de stadse dieren uit zichzelf of hun aanwezigheid te laten zien. Zo heeft Sloot in de spoorkuil een groot veld met bloemen bezaaid. Op de zaden kan je een aanloop verwachten van muizen en als de bloemen uitgekomen zijn is dat weer interessant voor insecten en vogels. Onder een zitbankje in de Javastraat is er een hotel speciaal voor muizen gevestigd zodat mens en muis samen kunnen uitrusten op dezelfde plek. Op het centraal station is er een beeld verschenen van eetbaar materiaal, zodat er veel interactie tussen de dieren te zien is.

De werken stoppen niet bij het beeld zelf. Deze beelden nodigen uit om te laten zien hoe deze dieren doen, denken en zijn.

guerilla´s

De guerrilla's van Lucas Sloot zijn op de volgende openbare plekken in Nijmegen te vinden:

THE MICE MOTEL
Een hotel in 80’s drive-in stijl speciaal voor muizen. Het hotel opent zijn deuren bij de kruising van de Javastraat en de Archipelstraat. Het werk is bevestigd onder een van de bankjes bij het grasveld. Het werk zal geplaatst worden en blijft daar staan.

BREADFAST SCULPTING
Gebakken broden in de vorm van kubussen die de vogels bewerken tot nieuwe vormen. De broden worden op het stationsplein geplaatst en weer dezelfde dag weggehaald. De resultaten van de dierlijke beeldhouwers worden geëxposeerd tijdens de werkpresentatie op 25 augustus op het sportveld bij de Fagelstraat.

FIELD OF FLOWERS
Op de helling in de Spoorkuil is een veld ingezaaid met veldbloemen. 50m2 aan bloemen op een vergeeld grasveld in de buurt van het seinhuisje kunnen elk jaar weer opnieuw opkomen. De bloemen zijn ingezaaid in de buurt van de bushaltes op de Campuslaan.

 

met dank

Dit onderdeel van Social Aspects wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen en het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars.